Tehnološki proces


Idejna skica tlocrta prostora dnevnog boravka varijanta 2

Idejna skica tlocrta prostora dnevnog boravka varijanta 2

Idejna skica tlocrta prostora dnevnog boravka varijanta 3

Idejna skica tlocrta prostora dnevnog boravka varijanta 3


Nacrt, Tlocrt, Bokocrt ormara Dnevnog boravka

Nacrt, Tlocrt, Bokocrt ormara Dnevnog boravka

3D projekcija ormara dnevnog boravka

3D projekcija ormara dnevnog boravka


Sastavnica ormara dnevnog boravka

Sastavnica ormara dnevnog boravka

Krojna lista ormara dnevnog boravka

Krojna lista ormara dnevnog boravka


Popis svih materijala ormara dnevnog boravka

Popis svih materijala ormara dnevnog boravka